Překlady a tlumočení, Klára Antošová
 
POMŮŽEME VÁMROZUMĚT SVĚTU
 

PŘEKLADY CIZÍCH JAZYKŮ

Základní informace

Provádíme překlady z a do cizích jazyků, odborné, stylistické a předtiskové korektury, grafické úpravy textů. Nabídneme Vám rychlé zhotovení malých i velkých překladatelských zakázek za přijatelné ceny. Veškeré překlady a korektury textů do cizího jazyka provádějí pouze rodilí mluvčí.

Provádíme překlady z a do těchto jazyků
Globe Nejčastěji překládanými jazyky jsou v současné době angličtina, němčina, ruština, polština, dále pak francouzština, italština, španělština, ruština, nizozemština, slovenština, ukrajinština, na Vaše přání zajistíme překlady v dalších jiných jazycích.

Překládáme všechny typy dokumentů
Osobní korespondence, rychlé překládání e-mailové korespondence mezi Vámi a Vaším klientem, jídelní a nápojové lístky, návody k obsluze, technické příručky, montážní listy, smlouvy, reklamní a propagační materiály, www stránky, obchodní korespondence, maturitní témata, ročníkové, absolventské, seminární práce, beletrii atd.

Překládané obory
Gastronomie, informační technologie, automobilový průmysl, software, hardware, elektronika, marketing, stavebnictví, automatizace, ekonomie, obchod, počítačové programy, reklama, strojírenství, textilní průmysl, cestování, vzdělávání, fauna, flóra aj.

Expresní překlady
Provádíme překlady obratem, do 4, 8, 12 24 hodin, atd., kdy v případě potřeby pracuje více překladatelů na jedné zakázce. Korektura pak probíhá společně, kvůli jednotě termínů používaných v překladu.Grafická úprava

Shoda vzhledu s originálem
V případě Vašeho přání zajistíme totožný vzhled překladu s jeho originálem, případně Vám na Vaše přání provedeme grafickou úpravu Vašich překladů v běžných formátech pro PC dle našeho uvážení na základě Vašeho následného schválení.

Naši překladatelé jsou schopni upravit Vaše přeložené texty včetně obrázků, grafů nebo tabulek v běžných programech, např.:


Cena překladů

Ceny překladů počítáme dle počtu jednotlivých znaků
Ceny překladů vypočítáváme na základě přesného počtu provedených úhozů v přeloženém textu, kdy výsledkem je počet normostran. Jednotlivé normostrany nezaokrouhlujeme. Jedna normostrana (= 1 NS) se rovná 1 800 úhozům (=znakům). Konečná cena za běžný překlad 1 NS je Kč 480,-.

Cenové nabídky
Po obdržení Vaší poptávky Vám sestavíme cenovou nabídku. Jelikož se výsledný počet úhozů v přeloženém textu může v cizím jazyce lišit od jazyka v zadávaném jazyce, píšeme tento možný přbližný rozdíl rovněž do nabídky. Přesná finální částka je pak známá až po vyhotovení překladu. Nicméně cena za 1 NS je vždy dodržena.

Cenové nabídky sestavujeme zdarma. Obsahují také termín dodání překladu a další podrobnosti týkající se zakázky. Poptávku nám můžete zaslat e-mailem, sdělit telefonicky nebo osobně v našich kancelářích na základě telefonické domluvy.

aktualizováno: 18.05.2024