Překlady a tlumočení, Klára Antošová
 
POMŮŽEME VÁMROZUMĚT SVĚTU
 

TLUMOČENÍ

Nabízíme Vám jak služby konsekutivního, tak simultánního tlumočení. U každé tlumočnické zakázky je třeba uvážit, zda je vhodnější tlumočení následné (konsekutivní) nebo souběžné (simultánní). Aby tlumočník mohl podat profesionální výkon, je nutné předat mu co nejpodrobnější informace o zakázce, v případě delší akce objednat dva tlumočníky (kvůli náročnosti nutné střídání po ca 20 minutách) apod. Podle daných okolností volíme z následujících druhů tlumočení: Interpreter Neúčtujeme příplatky za odbornost.
Tlumočníka vybíráme s ohledem na tlumočený obor.
Nastudování souvisejících materiálů před tlumočenou akcí je samozřejmostí.

Konsekutivní

Konsekutivní tlumočení je tlumočení následné - řečník nejprve určitou dobu hovoří a tlumočník posléze danou sekvenci tlumočí do cílového jazyka. Konsekutivní tlumočení je běžné pro obchodní jednání, školení, přednášky a podobné akce s menším počtem účastníků.

Simultánní

Simultánní tlumočení probíhá souběžně s projevem řečníka. Nezbytné je využití tlumočnické techniky (kabina s mikrofonem, sluchátka apod.)
Tento druh tlumočení se volí pro konference, přednášky, prezentace a podobné akce, zpravidla s větším počtem účastníků.
Vzhledem k náročnosti tohoto druhu tlumočení se zpravidla po půl hodině střídají dva tlumočníci.
Tyto dvě základní kategorie lze ještě dále členit, např. na doprovodné tlumočení (při obchodní schůzce, na služební cestě), šušotáž (současné tlumočení šeptem) apod.

Soudní

Dabing

Provádíme dabing, přepisy a překlady z audio a video nahrávek.

Cena tlumočení

je ovlivněna:

Ceny za tlumočení se počítají v hodinách. Přestávky a přerušení akce se započítávají do celkového času. U delších zakázek možno sjednat paušální částku na jednotlivé dny nebo paušální částku na celou zakázku (vícedenní zakázky).

Cenu za tlumočení Vám sdělíme po obdržení poptávky

S poptávkou nás můžete kontaktovat osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím formuláře poptávka tlumočení. Cenovou nabídku Vám zpracujeme a zašleme zdarma. V případě potřeby Vaši firmu navštívíme a vše projednáme osobně.aktualizováno: 06.12.2023